MINUTE PROGRAMME


Friday

23 june 2017

12:00 - 19:30 Registration (Stanica WOPR at Szkolna 12)
14:00 - 19:00 Scrutinizing
20:00 Uroczyste otwarcie zawodów - prezentacja zawodników na scenie
21:00 Spotkanie organizatorów i Komisarza UIM z kierownictwem ekip (Biuro Zawodów w Stanicy WOPR, ul. Szkolna 12)

Saturday

24 june 2017

7:00 – 11:00- Reception (WOPR Żnin, ul. Szkolna 12)
7:00 – 11:00- Technical Scrutineering
8:00 – Drivers meeting OSY-400 & S-550 (DEPO)
8:15 – Drivers meeting – other classes (DEPO)
8:30 – 9:00- Free practice S-550
9:00 – 9:45- Free practice OSY-400
9:45 – 10:15- Time trial O-125
10:15 – 10:45- Time trial R-1000
10:45 – 11:30- Time trial OSY-400
11:30 – 12:00- Time trial S-550
12:00 – 12:30- Time trial GT-15
12:30 – 13:00- Time trial GT-30
13:00 – 13:10- Time trial OSY-400* – Mayor of Żnin Cup
13:00 – 15:00- Pause – picnic & concerts
15:00 – 1st heat S-550
15:20 – 1st heat GT-30
15:40 – 1st heat O-125
16:00 – 1st heat R-1000
16:20 – 1st heat GT-15
16:40 – 1st heat OSY-400 – final A
17:00 – 2nd heat GT-30
17:20 – 2nd heat O-125
17:40 – 2nd heat S-550
18:00 – 2nd heat OSY-400 – final A
18:20 – 2nd heat GT-15
18:40 – 1st heat OSY-400* – Mayor of Żnin Cup
19:00 – Picnic – concerts (beach ahead WOPR building)


Sunday

25 june 2017

9:00 – Drivers meeting (DEPO)
9:30 – 10:00- Technical practice (pkt. 12.6 Races regulations)
10:10 – 1st heat OSY-400* – Mayor of Żnin Cup
10:30 – 3rd heat S-550
10:50 – 3rd heat OSY-400 – final A
11:10 – 2nd heat R-1000
11:30 – 3rd heat O-125
11:50 – 3rd heat GT-30
12:10 – 4th heat S-550
12:30 – 3rd heat GT-15
12:50 – 4th heat OSY-400 – final A
13:10 – 3rd heat R-1000
13:30 – 3rd heat OSY-400* – Mayor of Żnin Cup
13:50 – Picnic
15:00 – Closing ceremony, awarding prizes